achtergrondinlagen05
 • Apollo noord2
 • Impressie Landhuislaan Oude Tempel

  OudeTempelimpressielandhuislaan
 • Impressie Oude Tempel

  OudeTempelimpressiepark
 • Landhuis Oude Tempel

  landhuis OudeTempel
 • Impressie Sauna Soesterberg

  SaunaSoesterbergartistimpression

Apollo-Noord

Aan de oostkant van Soesterberg, langs de Amersfoortsestraat achter het Kontakt der Kontinenten, komt een nieuwe woonwijk: Apollo Noord. Het bestaat uit twee projecten: Kontakt der Kontinenten en Oude Tempel. Daarnaast komt ook Sauna Soesterberg op dit gedeelte van Soesterberg. Verplaatsing van de huidige sauna is noodzakelijk om de oostelijke natuurverbinding mogelijk te maken en voldoende ruimte te geven aan Ecoduct Boele Staal dat wordt gebouwd over de N237. De bouw van de Sauna is april 2014 gestart en opent naar verwachting in het najaar van 2015.

Kontakt der Kontinenten is een gebied van circa 8 hectare bosgrond, waar in samenspraak tussen gemeente Soest en een ontwikkelaar een stedenbouwkundig plan voor is gemaakt. Uitgangspunt voor de planvorming is 50% woningen en 50% bos(behoud). Het wordt een flexibel plan met ruime grondgebonden kavels met een gunstige verhouding prijs-kwaliteit. Met de opbrengsten van deze woningbouw worden investeringen in het groen van Hart van de Heuvelrug gefinancierd.

Landgoed Oude Tempel, een historisch landgoed in het dorp Soesterberg aan de Oude Tempellaan, vormt de fraaie setting voor de woonlocatie Oude Tempel. Het stedenbouwkundige kader is juli 2014 vastgesteld. Te midden van eeuwenoude beukenlanen, in de nabijheid van het oude landhuis, worden hier 230 tot 300 woningen gebouwd. De feitelijke realisatie van woningen is voorzien vanaf 2016. Om dit mogelijk te maken wordt eerst een bestemmingsplan opgesteld.

 • Soesterberg, gemeente Soest
 • Nieuwe woningen
 • Sauna Soesterberg
 • Gemeente Soest
 • Provincie Utrecht
Aanmelden Nieuwsbrief Hart van de Heuvelrug Vliegbasis Soesterberg