Dorrestein

Het terrein van de firma Dorrestein grenst aan Vliegbasis Soesterberg. Op een deel van dit terrein wordt de ontsluitingsweg van en naar de vliegbasis gerealiseerd. Het resterende deel is beschikbaar voor een nieuwe woonlocatie. 

Meer informatie: www.provincie-utrecht.nl

Status: planvorming start in tweede helft van 2016

Programma: nog niet bekend

Projectpartners: provincie Utrecht