achtergrondinlagen03
  • Dorrestein

Dorrestein

Ten noorden van de Amersfoortseweg tussen Soesterberg en het woonwagencentrum Beukbergen ligt het terrein van de firma Dorrestein.
Omdat Dorrestein grenst aan Vliegbasis Soesterberg wordt er gekeken hoe dit terrein kan bijdragen aan het Ruimtelijk Plan van de vliegbasis. Een strook van de grond is in ieder geval nodig om de ontsluitingsweg van en naar de vliegbasis te realiseren. Het resterende deel is beschikbaar voor een toekomstige woon-werklocatie.

  • Gemeente Zeist
  • 7,4 hectare
  • Gemeente Zeist
  • Provincie Utrecht
Aanmelden Nieuwsbrief Hart van de Heuvelrug Vliegbasis Soesterberg