achtergrondinlagen03
  • Fornhese, oktober 2013

    5 fornhese 005
  • Fornhese

Fornhese

Ten zuiden van de spoorlijn Utrecht-Amersfoort ter hoogte van Den Dolder ligt het bedrijventerrein Fornhese. Het meest oostelijk deel (1,3 hectare) van het bedrijventerrein Fornhese wordt niet ontwikkeld. De ecologische corridors komen hier samen en het is voor het functioneren hiervan noodzakelijk dat dit deel van het bedrijventerrein niet wordt ontwikkeld.

Ten oosten van dit bedrijventerrein ligt, over de spoorlijn, het Ecoduct Op Hees. Op deze plek komen de twee ecologische corridors van Hart van de Heuvelrug samen.

  • Den Dolder, gemeente Zeist
  • 1,3 hectare nieuwe natuur
  • Versterking ecologische corridor
  • Gemeente Zeist
  • Provincie Utrecht
  • Het Utrechts Landschap
Aanmelden Nieuwsbrief Hart van de Heuvelrug Vliegbasis Soesterberg