achtergrondinlagen.jpg
 • Harlanterrein, oktober 2013

  27 Harlanterrein 017
 • Harlanterrein, okt 2013

  Harlanhuidigesituatie
 • Harlanterrein, zo zag het er vroeger uit

  Harlanterreinoudesituatie
 • Harlanterrein Large

Harlanterrein

Het Harlanterrein, in Austerlitz in de gemeente Zeist, is een natuurgebied geworden. Op het Harlanterrein stonden 24 gebouwen van het voormalige TNO proefdiercentrum, dat hier gevestigd was. Na het vertrek van TNO in 1998 werden de grond en de gebouwen particulier eigendom. De panden werden vervolgens ruim 10 jaar door krakers bewoond. Omdat het gebied midden in de Ecologische Hoofdstructuur ligt, kocht de provincie het terrein in 2010 aan en wijzigde de gemeente Zeist de bestemming ervan in ‘bos-natuur’. Het programma Hart van de Heuvelrug wil met het acht hectare grote Harlanterrein de natuur op de Heuvelrug verbinden en versterken.

Het beheer van het natuurgebied wordt uitgevoerd door Het Utrechts Landschap. Er is zo veel mogelijk beplanting in de vorm van bomen en struiken behouden. De eindinrichting is gericht op open bos en enkele stroken heide. Een klein deel van het terrein is ingericht als akker. Vooral voor vogels en insecten is dit interessant. Enkele van de gebouwen, die zijn gesloopt, waren zomerverblijfplaatsen voor vleermuizen. Als alternatief zomerverblijf is een vleermuistoren gebouwd.

 • Gemeente Zeist
 • 8 hectare, waarvan 5 hectare nieuwe natuur
 • Opgeleverd in 2012
 • Gemeente Zeist
 • Provincie Utrecht
 • Het Utrechts Landschap
Aanmelden Nieuwsbrief Hart van de Heuvelrug Vliegbasis Soesterberg