achtergrondinlagen03
  • Kamp van Zeist

Kamp van Zeist

Het huidige terrein van Kamp van Zeist vervult meerdere functies. Op het terrein is een tijdelijk detentiecentrum van het ministerie van Justitie gevestigd. Het militaire luchtvaartmuseum op het terrein trekt jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers.

Het museum krijgt over enkele jaren een nieuw onderkomen in het Nationaal Militair Museum op Vliegbasis Soesterberg. 18 hectare van de huidige locatie is dan beschikbaar voor natuur. Het ministerie van Justitie bouwt op een ander deel van het terrein van Kamp van Zeist een nieuw detentiecentrum.

 

  • Gemeente Zeist
  • 18 hectare nieuwe natuur
  • Herinrichting natuur in 2012
  • Gemeente Zeist
  • Provincie Utrecht
  • Ministerie van Defensie
  • Het Utrechts Landschap
Aanmelden Nieuwsbrief Hart van de Heuvelrug Vliegbasis Soesterberg