achtergrondinlagen03
  • Oude Kamp, oktober 2013

    OudeKampokt13
  • OudeKampKolRooyenwegJPG

Oude Kamp en Kolonel van Rooijenweg

Oude kamp is het gebied tussen de A28 en de N237 ter hoogte van het ecoduct Leusderheide. Defensie heeft het gebied in gebruik als militair oefenterrein. Dit gebied is een belangrijke ecologische verbinding tussen het bestaande ecoduct Leusderheide over de A28 en het te realiseren Boele Staal ecoduct. De bos- en heidecorridor waar deze ecoducten deel van uitmaken, is van belang voor diverse diersoorten zoals de zandhagedis en vlinders en mogelijk in de toekomst ook het edelhert.

Na de boskap medio 2008 ten behoeve van heideontwikkeling zijn de eerste resultaten van de heideontwikkeling al goed zichtbaar.

Defensie en gemeente Soest onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de Kolonel van Rooyenweg verkeersluw te maken.

  • Soesterberg, gemeente Soest
  • Versterking flora- en faunaverbinding
  • Klaar in 2009
  • Gemeente Soest
  • Provincie Utrecht
Aanmelden Nieuwsbrief Hart van de Heuvelrug Vliegbasis Soesterberg