achtergrondinlagen03
 • Hollandse IJzerwarenhandel, opgeleverd januari 2014

  VBG Soesterberg 200x150mm
 • Bouw Hollandse IJzerwaren, oktober 2013

  20 Richelleweg 009
 • Ontwerp Vertex-Dental / NextDent

  OntwerpVertexDental Nextdentrichelleweg
 • ruimtelijk plan richelleweg
 • 20051015 103
 • Toen het bedrijventerrein nog een tanktestbaan was...

  20051015 115

Richelleweg

Langs de A28, ter hoogte van de afslag Soest ligt een voormalige tanktestbaan van het ministerie van Defensie. Op het terrein van bijna 15 hectare komt een duurzaam bedrijventerrein voor lokale en regionale bedrijven.

Het terrein aan de Richelleweg is belangrijk voor de verdere herontwikkeling van Soest en Soesterberg. Op het bedrijventerrein wordt specifiek ruimte gereserveerd voor bedrijven uit Soesterberg-Noord. Op deze manier sluit de ontwikkeling van de Richelleweg uit het programma Hart van de Heuvelrug goed aan bij de idee├źn van het Masterplan Soesterberg.

Op 20 juni 2011 is de verkoop gestart van kavels op bedrijventerrein Richelleweg. De eerste twee kavels zijn inmiddels verkocht en het eerste bedrijfspand staat er al, van de Hollandse IJzerwarenhandel. Het bedrijventerrein ligt aan de A28, bij de afslag Soesterberg. Het is een 10,1 hectare groot gebied met een hoogwaardige uitstraling. Duurzaamheid en groen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling. Bovendien krijgen lokale en regionale bedrijven voorrang bij de uitgifte van kavels. De precieze uitgiftevoorwaarden staan genoemd in het uitgifteprotocol . Dit uitgifteprotocol is tot stand gekomen in overleg met de provincie Utrecht, de Soester zakenkring en BMO Soest.

Interesse?
De website www.bedrijventerreinrichelleweg.nl geeft alle informatie over de kavels en de inrichting van het gebied.

Heeft u interesse in een kavel op deze unieke en goed bereikbare locatie? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Soest, de heer J. Schokking, telefoon 035-6093606 of mail. Vul hiervoor het intakeformulier in.

Stedenbouwkundig plan
Voor het terrein is een Stedenbouwkundig plan gemaakt. Dit beschrijft de gewenste kwaliteit en indeling. Als uitgangspunten zijn genomen:
- Passend binnen de uitgangspunten van Hart van de Heuvelrug
- Aansluitend bij de cultuurhistorie van het terrein (een voormalige tanktestbaan van Defensie)
- Flexibiliteit in verkaveling
- Duurzaamheid
- Intensief ruimte gebruik
- Duurzame parkeernorm
- Groene daken om het verlies aan heide te compenseren

De Richelleweg is met nadruk een bedrijventerrein. Kantoren zijn uitsluitend toegestaan als ondergeschikte nevenactiviteit. Er is ruimte voor bedrijfsactiviteiten als transport, handel en industrie tot en met milieucategorie 4. Niet toegestaan zijn detailhandel, horeca en verkooppunten voor motorbrandstoffen. Van de vestigende bedrijven wordt verwacht dat zij extra inspanningen leveren voor intensief ruimte gebruik, duurzaamheid, hun bedrijf een representatieve uitstraling geven en er is een verplichte deelname aan het parkmanagement.

Goede bereikbaarheid
De Richelleweg ligt direct aan de afslag Soesterberg van de snelweg A28 en is goed bereikbaar per auto. Naast het terrein ligt een halte van de snelbus tussen Amersfoort en Utrecht. De A28 wordt in 2012 verbreed door Rijkswaterstaat, waardoor de bereikbaarheid nog beter wordt.

Hoogwaardig gebied
Belangrijk streven is dat Richelleweg vooral een hoogwaardig terrein wordt, een waar visitekaartje voor de gebruikers. Het terrein krijgt een sterke eigen identiteit waar flexibiliteit, groen, duurzaamheid en bruikbaarheid hand in hand gaan. De kavels verschillen van grootte, vorm en type. De kavels liggen nog niet vast, bedrijven die interesse hebben krijgen maatwerk. Met elk bedrijf wordt bekeken hoeveel ruimte er nodig is en hoe dit in het terrein geplaatst kan worden.

Groen
Het bedrijventerrein wordt zo aangelegd, dat er aansluiting is bij het landschappelijke karakter van de naast gelegen Leusderheide. Een bosrand vormt de afscheiding tussen bedrijven en omgeving. Het middenterrein is afgeleid van de huidige tanktestbaan. De bebouwing is vanaf de Richelleweg zichtbaar door enkele doorzichten door het bos en architectonische accenten.

Vanaf de snelweg A28 is het bedrijventerrein, door de bosrand en een vastgestelde bouwhoogte, niet zichtbaar. Hier kiezen we bewust voor een groene uitstraling. Zo blijft de Heuvelrug tussen Zeist en Amersfoort een aaneengesloten groen gebied passend bij de ambities van het programma Hart van de Heuvelrug.

Voor de toekomst
Er wordt ingezet op intensief ruimtegebruik. Aan de bedrijven en gebouwen worden duurzaamheideisen gesteld. Ook parkmanagement maakt onderdeel uit van het duurzaamheidconcept. Op de Richelleweg moeten florerende bedrijven jaren vooruit willen en kunnen. Nu en in de toekomst.

 • Soesterberg, gemeente Soest
 • 14,4 hectare nieuw bedrijventerrein
 • Bouwperiode vanaf 2012
 • Gemeente Soest
 • Provincie Utrecht
 • Ministerie van Defensie
Aanmelden Nieuwsbrief Hart van de Heuvelrug Vliegbasis Soesterberg