achtergrondinlagen03
  • luchtfoto Sanatoriumterrein

Sanatoriumterrein

Aan de noordkant van Zeist in de Dichterswijk ligt een klein bosgebied van ongeveer 22 hectare. Op 3,2 hectare van dit terrein ontwikkelt Reinaerde een buurtschap. Het buurtschap bestaat uit 17 zorgwoningen voor 102 cliënten van Reinaerde en 107 woningen voor de reguliere woningmarkt. Het buurtschap is een mengvorm van wonen in de wijk en wonen op het instellingsterrein.

  • 124 nieuwe woningen, waarvan 17 voor cliënten van Reinaerde en 107 voor de reguliere woningmarkt
  • Ruimtelijke ordeningsprocedures
  • Reinaerde
  • Altrecht
  • Abrona
  • Gemeente Zeist
  • Provincie Utrecht
  • Ministerie van VWS
  • Zorgkantoor
Aanmelden Nieuwsbrief Hart van de Heuvelrug Vliegbasis Soesterberg