achtergrondinlagen05
 • Soesterveen, oktober 2013

  1 soesterveen 009
 • soesterveen

Soesterveen: De Wiek

Aan de westzijde van de bebouwde kom van de gemeente Soest ligt De Wiek. Het landbouwgebied De Wiek in Soest heeft een nieuwe inrichting gekregen met ruimte voor natuur, water en wonen. Een klein deel wordt door een particulier ontwikkeld.

In totaal is 14 ha. nieuwe natuur ontwikkeld, zoals bloemrijk grasland en nat schraalland met zeldzame planten. Een deel van deze 14 ha. is moerasnatuur met een functie als waterbergingslocatie. Waterberging wordt in het gebied gecombineerd met natuur en recreatie. Hart van de Heuvelrug heeft mogelijk gemaakt dat 1.5 hectare natuurgebied toegankelijk is voor recreanten. April 2012 is het nieuwe natuurgebied feestelijk opgeleverd.

 • Gemeente Soest
 • Nieuwe waterrijke natuur
 • Opgeleverd in 2012

 

 • Gemeente Soest
 • Provincie Utrecht
 • Waterschap Vallei & Eem
 • Landgoed Pijnenburg
Aanmelden Nieuwsbrief Hart van de Heuvelrug Vliegbasis Soesterberg