achtergrondinlagen05
  • hart van de heuvelrug

Wie zijn wij?

Hart van de Heuvelrug is een programma waarin ruim 25 projecten in het gebied tussen Soest, Zeist en Amersfoort worden uitgevoerd. Van ecoduct tot bedrijventerrein, van nieuwe natuur tot woningbouw. Wonen, werken, natuur, recreatie en zorg worden ontwikkeld en leveren samen een betere kwaliteit in het gebied. 17 Partners maken het samen mogelijk.

Met het programma willen we de ruimtelijke kwaliteit van het gebied tussen Zeist, Soest en Amersfoort verbeteren. Dat betekent onder andere dat we de natuur in het gebied behouden, ruimte maken voor nieuwe natuur en dit met elkaar verbinden. Dat verbinden gebeurt onder andere door de 5 ecoducten in het programma. Het gebied is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur.

Het hart van de Heuvelrug ligt aan de rand van de randstad waar vele miljoenen mensen wonen en werken. De druk op het gebied is groot. Alleen door in goede balans nieuwe woongebieden of bedrijventerreinen te realiseren en op andere plekken nieuwe natuur te maken, kan het gebied de toekomst aan. Meer kwaliteit in het gebied betekent ook dat in het gebied wordt gezocht naar een balans tussen wonen, werken, zorg, natuur & recreatie.

Het aankopen en ontwikkelen van natuur kost geld. Om deze groene ambities mogelijk te maken is woningbouw en bedrijvigheid noodzakelijk. De rode ontwikkelingen betalen de groene investeringen; rood voor groen dus.

In Hart van de Heuvelrug zijn twee ecologische verbindingen gepland (corridors). Deze verbindingen bieden planten en dieren de mogelijkheid zich te verplaatsen van het Gooimeer tot aan de Veluwe. De westelijke ecologische verbinding is een boscorridor. Deze verbinding wordt aangelegd net ten oosten van Zeist, Huis ter Heide, over de westzijde van Vliegbasis Soesterberg naar Den Dolder, en bestaat onder andere uit drie ecoducten: Op Hees, Beukbergen en Huis ter Heide.

De oostelijke ecologische verbinding is een heidecorridor. Deze verbinding loopt over Vliegbasis Soesterberg naar het westen en bestaat onder andere uit de drie ecoducten Op Hees, Boele Staal en Leusderheide.

Aanmelden Nieuwsbrief Hart van de Heuvelrug Vliegbasis Soesterberg