achtergrondinlagen05

Doel

Het hart van de Heuvelrug ligt aan de rand van de randstad waar vele miljoenen mensen wonen en werken. De druk op het gebied is groot. Alleen door in goede balans nieuwe woongebieden of bedrijventerreinen te realiseren en op andere plekken nieuwe natuur te maken, kan het gebied de toekomst aan. Meer kwaliteit in het gebied betekent ook dat in het gebied wordt gezocht naar een balans tussen wonen, werken, zorg, natuur & recreatie.

Het aankopen en ontwikkelen van natuur kost geld. Om deze groene ambities mogelijk te maken is woningbouw en bedrijvigheid noodzakelijk. De rode ontwikkelingen betalen de groene investeringen; rood voor groen dus.

Er is ook een lange versie van deze video (plm 10min).

Aanmelden Nieuwsbrief Hart van de Heuvelrug Vliegbasis Soesterberg