achtergrondinlagen.jpg
  • Huis ter Heide west 2 Large
  • Huis ter Heide west

Huis ter Heide West

Ten westen van de bebouwde kom van Huis ter Heide, is ter plekke van de sportvelden door de gemeente Zeist een gebied voor woningbouw voorgesteld. De gemeente Zeist wil hier woningbouw realiseren om te kunnen voldoen aan de vraag naar woningen. Tegelijkertijd kunnen met de opbrengst van de verkoop van de grond nieuwe natuurgebieden in Hart van de Heuvelrug worden gerealiseerd.

Een kopgroep, bestaande uit bewoners en een aantal experts, heeft zelf een Programma van Eisen opgesteld. De gemeenteraad heeft eind 2009 dit voorstel van de kopgroep overgenomen. Er komen 80 woningen. Het Stedenbouwkundig Plan komt in overleg met bewoners van Huis ter Heide tot stand. De sportvelden blijven grotendeels behouden. Korfbalvereniging De Tovers is verhuisd naar een nieuwe plek.

  • Gemeente Zeist
  • Woningbouw in kern Huis ter Heide
  • Gemeente Zeist
  • Provincie Utrecht
Aanmelden Nieuwsbrief Hart van de Heuvelrug Vliegbasis Soesterberg