Privacy

De samenwerkende partijen van Hart van de Heuvelrug respecteren de privacy van bezoekers op haar websites. Persoonlijke informatie wordt altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld. Wij behandelen uw mail conform onze gedragslijn e-mail. Door bezoekers verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn gegeven en worden daarna altijd vernietigd.