Gebieds­ontwikkeling

Hart van de Heuvelrug is een unieke gebiedsontwikkeling met projecten die variëren van nieuwe natuur tot woningbouw, van ecoducten tot duurzame bedrijventerreinen.

 

Ruimte voor mens en natuur

De Utrechtse Heuvelrug is Nederlands één na grootste aaneengesloten natuurgebied. Het dreigde verregaand te versnipperen door bebouwing en wegen. Door de aanleg van ecoducten en de realisatie van natuur is een aaneengesloten natuurgebied ontstaan van ruim 1.000 voetbalvelden! Door bebouwing en natuur te herschikken ontstaat er ook ruimte voor wonen, werken, recreatie en zorg. Eén van de kroonprojecten is Park Vliegbasis Soesterberg met daarin het Nationaal Militair Museum – een plek waar iedereen ervaart hoe mooi en bijzonder deze omgeving is. Het doel is een goede balans in het Hart van de Heuvelrug: voor jou en voor de natuur.

Oorsprong

Hart van de Heuvelrug is gestart in 2004 vanuit een unieke samenwerking tussen maar liefst 17 partijen die een gezamenlijke ambitie hadden: 22 projecten realiseren in het Hart van de Heuvelrug waardoor de rood-groen balans verbeterde. Rode projecten (wonen, bedrijvigheid en zorg) moesten geld opleveren voor de realisatie van natuur. De kwaliteitsimpuls voor de natuur is mogelijk dankzij  rode ontwikkelingen.