Duurzaam en toekomstbestendig bouwen

Binnen de gebiedsontwikkeling Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg worden toekomstbestendige woningen gerealiseerd op bijzondere nieuwbouwlocaties rond Soest en Zeist. Het gaat om duurzame woongebieden waar mensen gezond kunnen leven in een bosrijke omgeving. Dit vraagt om het maken van zorgvuldige keuzes bij de ontwikkeling, bijvoorbeeld over het gebruik van herbruikbare materialen en over hoe woningen energieneutraal kunnen worden gemaakt. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de planten en dieren die in het gebied leven. Dit heet natuurinclusief bouwen.

Impressie woongebied Oude Tempel

Realiseren duurzame ambities

Programma Hart van de Heuvelrug/ Vliegbasis Soesterberg heeft stevige ambities met duurzaam en toekomstbestendig bouwen. Daarom hebben we een Ambitiedocument Duurzaamheid vastgesteld. Hierin staan de prestaties waaraan de toekomstige woongebieden moeten voldoen. Duurzame, toekomstbestendige woningbouw bestaat uit zes thema’s, waar je hieronder meer over leest.