Proclaimer

Aan de informatie op deze website kan geen recht worden ontleend. De in de gebiedsontwikkeling Hart van de Heuvelrug samenwerkende partijen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatie of het niet goed functioneren van de website. De in de gebiedsontwikkeling Hart van de Heuvelrug samenwerkende partijen zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe webpagina’s waarnaar wordt verwezen en zijn niet verantwoordelijk voor gevolgen van gebruik van deze informatie.