Bouwen met de natuur in het hart

Stedenbouwkundige Merel Bakker legt de plannen voor woningbouwproject Sortie 16 uit.

Niet alleen in de stad is de woningnood hoog, ook in de dorpen zitten mensen te springen om een passende woning. Daarom wil de provincie Utrecht tussen de 150 en 200 woningen realiseren op Sortie 16: een woningbouwlocatie met bijzondere natuurwaarden naast bedrijventerrein Soesterberg-Noord en woonwagencentrum Beukbergen in de gemeente Zeist. Hoe zorg je ervoor dat de woningen passen in een natuurlijke omgeving?

 

Bouwen in en met de natuur is heel bijzonder. Dat vindt ook stedenbouwkundige Merel Bakker van BGSV, die samen met landschapsarchitect Wolbert van Dijk de gebiedsvisie heeft opgesteld. “In onze plannen speelt de natuur een belangrijke rol. Daarom hebben we samen met de mensen uit de omgeving en belangenverenigingen een gebiedsvisie gemaakt. We hebben de plannen afgestemd op de diersoorten die er leven. De gemeenteraad van Zeist heeft de gebiedsvisie onlangs goedgekeurd.”

 

“Midden in Sortie 16 ligt een open strook in het bos: het natuurlijk hart. Dit is een strook waar veel diersoorten leven en mooie bomen staan. Deze strook behouden we. De woningen worden rondom dit hart gebouwd”, legt Merel uit. “We stellen eisen aan de bebouwing. De woningen krijgen bijvoorbeeld groene daken. Ook houden we rekening met dieren bij het ontwerp voor de openbare ruimte. Zo is straatverlichting nodig om je weg te vinden in het donker, maar we willen dat dieren, zoals vleermuizen, er weinig last van hebben.” 

Aandacht voor mens en natuur

De gemeente Zeist, gemeente Soest, het Utrechts Landschap en provincie Utrecht werken samen in het programma Hart van de Heuvelrug. Doel van het programma is om de versnippering van de natuur tegen te gaan en aaneengesloten natuurgebieden te maken. Er zijn inmiddels 5 ecoducten aangelegd. Deze investeringen in de natuur worden bekostigd met de verkoopopbrengsten van woningbouwkavels, zoals de bouwkavels op Sortie 16.

« terug naar thema Wonen