Militair terrein Kamp van Zeist wordt natuurgebied

De sloop- en saneringswerkzaamheden op het voormalige militaire terrein Kamp van Zeist, aan de rand van Soesterberg, zijn gestart. De werkzaamheden duren naar verwachting tot het najaar van 2025. Daarna wordt het terrein binnen de gebiedsontwikkeling Hart van de Heuvelrug heringericht als natuurgebied en geschikt gemaakt voor recreatie. Dit zal zo’n vijf jaar in beslag nemen.

Bouwbord terrein Kamp van Zeist bij de splitsing Kampweg-Richelleweg nabij Soesterberg

In totaal worden veertien oude militaire gebouwen gesloopt, waaronder het voormalige luchtvaartmuseum, een sporthal, de mensa (eetgelegenheid) en schoolgebouwen. Het poortgebouw aan de Kampweg blijft staan. Een deel van de gebouwen is in beheer gegeven voor tijdelijk gebruik. Deze gebouwen worden voorafgaand aan de sloop leeg opgeleverd. De gebruikers zijn hiervan op de hoogte gesteld. Ook blijft een deel van het terrein de komende jaren beschikbaar als AZC.

Nieuwe natuur

Twee cultuurhistorische gebouwdelen worden deels gesloopt en behouden als ruïne. De cultuurhistorische elementen uit onder andere de Franse tijd (1795 tot 1813) worden bewaard voor de toekomst en met informatieborden herkenbaar gemaakt voor het publiek. Ook een deel van het monument Generaal C.J. Snijders blijft behouden.

Gedeputeerde Rob van Muilekom: ”Met de start van de sloopwerkzaamheden en de aanleg van nieuwe natuur- en recreatiegebieden is weer een mooie mijlpaal bereikt binnen het programma Hart van de Heuvelrug. Samen met onze partners zorgen we ervoor dat het gebied steeds verder ontwikkeld en ingericht wordt, zodat iedereen hiervan kan genieten.”

Duurzaam saneren

Naast de gebouwen verwijdert de aannemer ook asfaltwegen en parkeerplaatsen. Ook worden de water- en gasaansluitingen van de gebouwen afgekoppeld. Een deel van de ondergrondse infrastructuur wordt gesloopt en afgevoerd. In meerdere gebouwen worden saneringswerkzaamheden uitgevoerd, zoals het verwijderen van asbest en het metaal chroom-6 dat voorkomt in geverfde materialen. Het saneren wordt op een duurzame manier gedaan. Dat betekent dat materialen gescheiden worden en hergebruikt.

Natuurbeheer

Natuurgebied Kamp van Zeist maakt deel uit van het Nationaal Natuurnetwerk Nederland (NNN) en sluit aan op de Leusderheide ten zuiden van de A28. Als het gebied klaar is komt het beheer in handen van het Utrechts Landschap. Ook zetten zij de natuurontwikkeling voort. Directeur-bestuurder Saskia van Dockum van Utrechts Landschap: “Na een jarenlange gezamenlijke voorbereiding is het zover. De start van de werkzaamheden op het terrein Kamp van Zeist is een enorme opsteker voor de natuur. Samen zorgen we voor meer ruimte voor natuur in de provincie Utrecht!”

Meer informatie

Provincie Utrecht, gemeente Zeist, gemeente Soest en Stichting Het Utrechts Landschap werken samen binnen gebiedsontwikkeling Hart van de Heuvelrug. Sinds 2004 wordt de natuur rond Soest, Zeist en de voormalige Vliegbasis Soesterberg uitgebreid, versterkt en kwalitatief beter gemaakt. Tegelijkertijd maakt Hart van de Heuvelrug op andere plekken ruimte voor wonen, werken, recreatie en zorg. De gebiedsontwikkeling heeft als doel om de leefomgeving te verbeteren. De planten en dieren krijgen de rust en ruimte om te kunnen leven op de Utrechtse Heuvelrug en de mensen die dicht bij de natuur willen wonen een gezonde en prettige woon- en leefomgeving. Kijk voor meer informatie op www.hartvandeheuvelrug.nl.

« Terug naar nieuwsoverzicht