Investering in natuurnetwerk Utrechtse Heuvelrug loont

Een groot, sterk én aaneengesloten natuurgebied centraal op de Utrechtse Heuvelrug, waar kleine en grotere diersoorten betere overlevingskansen hebben gekregen. Dit is het resultaat van ruim 15 jaar investeren in een omvangrijk natuurprogramma door het programma Hart van de Heuvelrug. Dat blijkt uit een natuurscan van het onafhankelijke ecologisch adviesbureau Viridis.

Ecoduct Op Hees gezien vanuit de lucht

Ecoduct Op Hees over de spoorverbinding tussen Amersfoort, Soest en Utrecht

 

Gedeputeerde Rob van Muilekom, provincie Utrecht: ‘Ik ben er trots op dat we samen met de partners binnen het programma Hart van de Heuvelrug gekozen hebben om eerst te investeren in een stevige kwaliteitsimpuls voor dit unieke natuurgebied met bossen, heidegebieden en militaire terreinen verbonden door ecoducten. Het is het op één na grootste natuurgebied van Nederland dat waardevol is voor de dieren die er leven en tegelijkertijd voor iedereen die houdt van natuur, recreatie en cultuurhistorie.’

Ruimte voor dieren en recreatie

Binnen dit gebied zijn afgesloten rustgebieden voor verstoringsgevoelige diersoorten ingericht. Door de grotere leefgebieden voor flora en fauna en het versterken van de natuurgebieden heeft het programma ook ruimte kunnen maken voor uitgebreide recreatiemogelijkheden in voorheen afgesloten gebieden, zoals Park Vliegbasis Soesterberg en De Paltz. Zo brengt het programma Hart van de Heuvelrug balans in de beschikbare ruimte voor mens en natuur.

Zorgvuldig ingerichte ecoducten

De twee aangelegde ecologische verbindingszones met daarbinnen vijf zorgvuldig ingerichte ecoducten spelen een belangrijke rol in dit netwerk van aaneengesloten natuurgebieden op de Utrechtse Heuvelrug. De ecoducten verbinden kleine en grotere stukken bos, heide, grasland en stuifzanden met elkaar tot een divers natuurnetwerk. Planten en dieren kunnen zich makkelijker verspreiden. Hierdoor nemen hun overlevingskansen toe. Grote aantallen reeën, dassen en eekhoorns weten hun weg te vinden in dit gebied. Dat geldt ook voor de minder mobiele dieren zoals de zandhagedis, loopkevers en hazelwormen.

Naast de grootte van het natuurgebied draagt ook de aanwezigheid van militaire terreinen bij aan de natuurwaarde van het gebied. Verstoringsgevoelige soorten zoals de nachtzwaluw, roofvogels en boommarters vinden in deze rustgebieden hun plek. De schrale graslanden langs de landingsbaan van de voormalige Vliegbasis Soesterberg zijn het leefgebied voor bedreigde soorten als veldleeuwerik, kommavlinder en een groot aantal soorten wilde bijen. De opgeknapte shelters en munitiebunkers zijn ideale overwinteringsplekken voor bijvoorbeeld vleermuizen.

Natuur blijven ontwikkelen

De natuurscan laat zien dat de natuurmaatregelen resultaat hebben, maar dat de natuur tijd nodig heeft om verder te groeien. Ook liggen er kansen voor natuurbeheer om lokaal de verbindingen verder te versterken tussen bossen, heideterreinen en graslanden.

Meer informatie

Het doel van het programma Hart van de Heuvelrug is het ontwikkelen van nieuwe natuur en ruimte creëren voor wonen, werken, zorg en recreatie. Zo draagt het programma bij aan een groene en gezonde leefomgeving.

 

Bekijk de ‘Natuurscan ecologische verbindingszones Hart van de Heuvelrug’ (PDF, 28,7 MB) van adviesbureau Viridis.

Lees de antwoorden op de veelgestelde vragen.

 

« Terug naar nieuwsoverzicht