Kamp van Zeist

Het voormalige militaire terrein van Kamp van Zeist ligt midden in de waardevolle natuur op de Utrechtse Heuvelrug. Nu staan er meerdere militaire gebouwen op het terrein en ligt er veel verharding. Provincie Utrecht is vanaf 1 november 2022 de eigenaar van het terrein, nadat de grond van Defensie is aangekocht. In de komende jaren gaan we dit terrein (29 hectare) opnieuw inrichten als natuurgebied en geschikt maken voor recreatie. De verwachting is dat de totale herinrichting in 2030 klaar is.

Sloop en sanering gestart

In het afgelopen jaar hebben we de voorbereidingswerkzaamheden uitgevoerd. Er is uitgebreid ecologisch onderzoek gedaan en de benodigde vergunningen zijn verkregen. Zo was het nodig om nieuwe verblijven te plaatsen voor de vleermuispopulaties die in het gebied leven. Er zijn vijf vleermuiskasten en een vleermuistoren gerealiseerd.


Voor de sloop- en saneringswerkzaamheden is aannemer Scheffer gecontracteerd, die inmiddels is gestart met de werkzaamheden. In totaal worden veertien oude militaire gebouwen gesloopt, waaronder het voormalige luchtvaartmuseum, een sporthal, de mensa (eetgelegenheid) en schoolgebouwen. Het poortgebouw aan de Kampweg blijft staan.

Aandacht voor de sloop in de media

Duurzaam saneren

Naast gebouwen verwijdert de aannemer ook asfaltwegen en parkeerplaatsen. Ook worden de water- en gasaansluitingen van de gebouwen afgekoppeld. Een deel van de infrastructuur onder de grond wordt gesloopt en afgevoerd. Er zijn meerdere gebouwen waar saneringswerkzaamheden worden uitgevoerd, zoals het verwijderen van asbest en het metaal chroom-6 dat voorkomt in geverfde materialen. Het saneren wordt zo verantwoord mogelijk gedaan, waarbij waardevolle materialen worden gescheiden voor duurzaam hergebruik.

Opvang/COA

De gemeente Zeist, gemeente Soest en provincie Utrecht hebben in het voorjaar van 2022 ingestemd met het verzoek van het COA om het terrein tijdelijk beschikbaar te stellen Er is een AZC gebouwd met een capaciteit van 400 asielzoekers. Het COA mag tot uiterlijk oktober 2027 gebruikmaken van het terrein. Hierna wordt gestart met het vergroenen van dit deel van het terrein.

Over het gebied

Kamp van Zeist ligt aan de rand van het dorp Soesterberg. Het westelijke deel van het kamp ligt in de gemeente Zeist, het oostelijke gedeelte in de gemeente Soest. Het terrein van in totaal 41 hectare ligt aan de zuidkant van Rijksweg A28 en sluit aan bij de Leusderheide. Op 12 hectare van het terrein ligt een detentiecentrum van Dienst JustitiĆ«le Inrichtingen, dat blijft. Er is dus 29 hectare beschikbaar voor natuurontwikkeling. Na de herinrichting wordt het nieuwe natuurgebied overgedragen aan het Utrechts Landschap. Zij zetten de natuurontwikkeling voort en beheren het gebied, dat onderdeel wordt van het Nationaal Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Contact

Voor vragen over Kamp van Zeist stuurt u een e-mail naar: [email protected].

 

Status:

Uitvoering plan gestart met sloopwerkzaamheden in 2024

Omvang:

29 hectare

Projectpartners:

provincie Utrecht, Utrechts Landschap