Kamp van Zeist

Het voormalige militaire terrein van Kamp van Zeist ligt midden in de waardevolle natuur op de Utrechtse Heuvelrug. Nu staan er meerdere militaire gebouwen op het terrein en ligt er overal verharding. In de komende jaren gaan we 29 hectare van het terrein teruggeven aan de natuur en geschikt maken voor recreatie. De verwachting is dat de herinrichting in 2030 klaar is.

Het nieuwe natuurgebied wordt overgedragen aan het Utrechts Landschap. Zij zetten de natuurontwikkeling voort en beheren het gebied, dat onderdeel wordt van het Nationaal Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Planning natuurontwikkeling

De eerste belangrijke stap is gezet. Provincie Utrecht heeft de grond aangekocht van Defensie en is vanaf 1 november 2022 de eigenaar van het terrein. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart, zoals het aanvragen van de benodigde vergunningen.

De werkzaamheden voor het slopen van de opstallen, de verharding en de herinrichting worden gefaseerd uitgevoerd. Voordat hiermee kan worden gestart moet eerst uitgebreid onderzoek worden gedaan. Bijvoorbeeld naar de aanwezigheid van verontreinigde stoffen op het terrein en in de gebouwen. Ook wordt onderzoek gedaan naar de aanwezige planten en dieren.

Opvang/COA

De gemeente Zeist, gemeente Soest en provincie Utrecht hebben in het voorjaar van 2022 ingestemd met het verzoek van het COA om het terrein tijdelijk beschikbaar te stellen voor noodopvang (in paviljoens) en semipermanente opvang (in units) voor vluchtelingen. Het COA mag tot uiterlijk oktober 2027 gebruikmaken van het terrein. Er wordt dan ook gestart met het vergroenen van de overige delen van het terrein.

Over het gebied

Kamp van Zeist ligt aan de rand van het dorp Soesterberg. Het westelijke deel van het kamp ligt in de gemeente Zeist, het oostelijke gedeelte in de gemeente Soest. Het terrein van in totaal 41 hectare ligt aan de zuidkant van Rijksweg A28 en sluit aan bij de Leusderheide. Op 12 hectare van het terrein ligt een detentiecentrum van Dienst JustitiĆ«le Inrichtingen, dat blijft. Er is dus 29 hectare beschikbaar voor natuurontwikkeling.

Contact

Voor vragen over Kamp van Zeist stuurt u een e-mail naar: [email protected].

 

Status:

voorbereidingen uitvoering plan gestart in 2022

Omvang:

29 hectare

Projectpartners:

provincie Utrecht, Utrechts Landschap