Kamp van Zeist

Het huidige terrein van Kamp van Zeist vervult nu nog meerdere functies. Nu het Nationaal Militair Museum is verhuisd van Kamp Zeist naar het Park Vliegbasis Soesterberg, is 29 hectare van de huidige locatie beschikbaar voor natuurontwikkeling. Dit natuurgebied wordt in de toekomst opengesteld voor publiek. Nu is op het terrein tijdelijk (tot 2019) een asielzoekerscentrum en noodopvang voor vluchtelingen gevestigd.

 

Status: planvorming voor dit perceel start in 2017

Omvang: 18 hectare

Projectpartners: provincie Utrecht, Utrechts Landschap