Natuurinclusiviteit en biodiversiteit

Ruimte bieden aan zowel mensen als planten en dieren. Daar draait het om bij natuurinclusief bouwen. Bij deze manier van bouwen wordt bij het maken van de plannen extra aandacht besteed aan de natuurlijke omgeving waarin je bouwt. Het streven is om de natuurwaarden centraal te stellen, zodat de biodiversiteit van de omgeving behouden blijft voor de toekomst.

Voor de natuurinclusieve woongebieden is het uitgangspunt dat de woningen te gast zijn in het landschap. Voor een project als de geplande woonwijk bij Vliegbasis Soesterberg betekent dit bijvoorbeeld dat in de openbare ruimte planten en struiken worden geplant die er van nature voorkomen, zoals heide en schrale grassen. Ook in de plannen voor woongebied Oude Tempel in Soesterberg worden de woningen zorgvuldig ingepast in de bosrijke omgeving. Er wordt bijvoorbeeld aan de historische lanenstructuur een strook met nieuwe planten toegevoegd. Zo komt er meer ruimte voor kleine zoogdieren en insecten en blijft de biotoop voor de bosvogels en vleermuizen bewaard. Ook worden oude, gezonde bomen rond de woningen zoveel mogelijk behouden.

« terug naar pagina Duurzaamheid