Circulariteit

Voor woningbouw zijn veel materialen nodig. Denk aan beton, hout, kunststof en baksteen. Door hergebruik van dit soort materialen wordt voorkomen dat deze grondstoffen op den duur uitgeput raken. Bij circulaire woningbouw moeten we op zoek naar een andere manier van bouwen, met meer natuurlijke materialen die het milieu niet uitputten of overmatig belasten.

Voor de woningen op onze woningbouwlocaties is het streven dat mensen er zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in een gezonde leefomgeving, generaties lang. Hiervoor is het belangrijk dat de woningen zo worden ontworpen dat als je ouder wordt, de woningen eenvoudig kunnen ‘meegroeien’ met de veranderende woonbehoefte zonder ingrijpende maatregelen. Daarmee neemt de kans op een langere levensduur toe, waardoor op termijn minder grondstoffen en materialen nodig zijn.

« terug naar pagina Duurzaamheid