De Wiek Soesterveen

Aan de westkant van de bebouwde kom van Soest ligt De Wiek. Dit landbouwgebied heeft een nieuwe inrichting gekregen met ruimte voor natuur, water en wonen. Een klein deel wordt door een particuliere eigenaar ontwikkeld. In totaal is 14 hectare nieuwe natuur ontwikkeld, zoals bloemrijk grasland en nat schraalland met zeldzame planten.

Een deel van het gebied is moerasnatuur met een waterbergingsfunctie. Waterberging wordt in het gebied gecombineerd met natuur en recreatie. Hart van de Heuvelrug heeft mogelijk gemaakt dat 1.5 hectare natuurgebied toegankelijk is voor recreanten.

Status: gereed

Programma: 14 hectare waterrijke nieuwe natuur

Projectpartners: Gemeente Soest, Provincie Utrecht