Landgoed de Paltz

Dit landgoed ligt naast Park Vliegbasis Soesterberg en vormt een belangrijke groene verbinding binnen het programma Hart van de Heuvelrug. De Provincie Utrecht heeft het Landgoed De Paltz in 2007 aangekocht als groene schakel voor de Utrechtse natuur. Het landgoed ligt in het hart van de Heuvelrug, is 78 hectare groot en heeft grote natuurwaarde. In 2011 is het terrein in eigendom en beheer overgedragen aan Het Utrechts Landschap.

Meer informatie: Utrechts Landschap

Status: gereed

Programma: 78 hectare natuur

Projectpartners: Gemeente Soest, Provincie Utrecht, Het Utrechts Landschap