Harlanterrein

Het Harlanterrein in Austerlitz in de gemeente Zeist, is nu een natuurgebied. Voorheen stonden op het Harlanterrein 24 gebouwen van TNO. Na het vertrek van TNO in 1998 werden de grond en de gebouwen particulier eigendom. De panden zijn ruim tien jaar door krakers bewoond geweest.

Omdat het gebied midden in het Natuurnetwerk Nederland (voor heen Ecologische Hoofdstructuur) ligt, kocht de provincie het terrein in 2010 aan. De gemeente Zeist wijzigde de bestemming ervan in ‘bos-natuur’. Het beheer van het natuurgebied wordt uitgevoerd door Het Utrechts Landschap. Er is zo veel mogelijk beplanting in de vorm van bomen en struiken behouden. Het gebied wordt open bos met enkele stroken heide en een klein deel van het terrein is ingericht als akker. Vooral voor vogels en insecten is dit laatste interessant.

Omdat enkele van de gesloopte gebouwen als zomerverblijfplaatsen werden gebruikt door vleermuizen, is  er als alternatief zomerverblijf een vleermuistoren gebouwd.

Status: gereed

Programma: 8 hectare, waarvan 5 hectare nieuwe natuur

Projectpartners: Gemeente Zeist, Provincie Utrecht, Het Utrechts Landschap