Jessurunbos

Jessurunkamp is een voormalige militair magazijncomplex (uit 1939) aan De Beaufortlaan, aan de rand van de Lange Duinen vlakbij Soestduinen. Het terrein heeft een oppervlakte van 14 hectare. Het gebied is omgevormd tot natuurgebied vanwege de groene ligging in het Natuurnetwerk Nederland (voor heen Ecologische Hoofdstructuur). Ondergrondse bluswaterkelders en kelders van gebouwen zijn blijven bestaan en worden gebruikt als winterverblijfplaats voor vleermuizen. Sinds 2011 heet het Jessurunkamp het Jessurunbos. De gemeente Soest is eigenaar er beheerder van het gebied.

Status: gereed

Programma: 13,7 hectare, waarvan 10,4 hectare nieuwe natuur

Projectpartners: Gemeente Soest, Provincie Utrecht