Duurzame totaalsloop gebouwen Kamp van Zeist

De eerste van in totaal veertien gebouwen op Kamp van Zeist bij Soesterberg zijn vakkundig met de grond gelijk gemaakt. Gebouwen, asfaltwegen, ondergrondse leidingen en parkeerplaatsen worden duurzaam gesloopt om ruimte te maken voor de natuur. Aannemer Scheffer uit Wezep voert de werkzaamheden uit.

Een grote machine maakt gebouw 53 op Kamp van Zeist met de grond gelijk.

Duurzaam en energieneutraal

Voordat begin april kon worden gestart met slopen van de gebouwen, zijn voorbereidingen getroffen om dit zo duurzaam mogelijk te doen. Zo zijn schadelijke stoffen als asbest en chroom-6 verantwoord verwijderd. Daarna zijn alle materialen in de gebouwen gedemonteerd en gesorteerd. Materialen die geschikt zijn voor hergebruik in de bouw krijgen een tweede leven. Wat overblijft wordt meteen gescheiden en afgevoerd voor recycling. Bovendien voldoen de moderne sloopmachines aan de strengste emissienormen, waardoor de sloopwerkzaamheden energieneutraal kunnen worden uitgevoerd.

Natuurbeheer

Natuurgebied Kamp van Zeist maakt deel uit van het Nationaal Natuurnetwerk Nederland (NNN) en sluit aan op de Leusderheide ten zuiden van de A28. Als het gebied klaar is komt het beheer in handen van het Utrechts Landschap. Ook zetten zij de natuurontwikkeling op het 29 hectare grote terrein voort.

Meer informatie

Provincie Utrecht, gemeente Zeist, gemeente Soest en Stichting Het Utrechts Landschap werken samen binnen gebiedsontwikkeling Hart van de Heuvelrug. Sinds 2004 wordt de natuur rond Soest, Zeist en de voormalige Vliegbasis Soesterberg uitgebreid, versterkt en kwalitatief beter gemaakt. Tegelijkertijd maakt Hart van de Heuvelrug op andere plekken ruimte voor wonen, werken, recreatie en zorg. De gebiedsontwikkeling heeft als doel om de leefomgeving te verbeteren. De planten en dieren krijgen de rust en ruimte om te kunnen leven op de Utrechtse Heuvelrug en de mensen die dicht bij de natuur willen wonen een gezonde en prettige woon- en leefomgeving.

 

Kijk voor meer informatie op www.hartvandeheuvelrug.nl/projecten/kamp-van-zeist/.

« Terug naar nieuwsoverzicht