Ontwerpbestemmingsplan Sortie 16 ter inzage tot en met 30 maart 2022

De provincie Utrecht ontwikkelt plannen voor de bouw van 150 tot 200 woningen op Sortie 16 in de gemeente Zeist. Om woningbouw mogelijk te maken wordt een bestemmingsplan procedure doorlopen. Deze procedure startte in de zomer van 2021 met een voorontwerp van het plan. Van 17 februari tot en met 30 maart ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Een kaart met de locaties Sortie 16 in de gemeente Zeist

Locaties Sortie 16 ligt in de gemeente Zeist

Inzageperiode ontwerpbestemmingsplan

In deze periode kunt u het ontwerpbestemmingsplan digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl en via www.zeist.nl/bestemmingsplannen.

Iedereen kan op het ontwerpbestemmingsplan reageren door een zienswijze in te dienen. Dit kan digitaal via www.zeist.nl/zienswijze of via een brief aan de gemeenteraad, t.a.v. team Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 513, 3700 AM Zeist. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 030.

Op basis van binnengekomen zienswijzen wordt het ontwerpbestemmingsplan aangepast en aan de gemeenteraad voorgelegd ter besluitvorming.

Programma Hart van de Heuvelrug

Het project Sortie 16 maakt deel uit van het programma Hart van de Heuvelrug. Doel van het programma is het ontwikkelen van nieuwe natuur en ruimte creĆ«ren voor wonen, werken, zorg en recreatie. Zo draagt het programma bij aan een groene en gezonde leefomgeving. De provincie Utrecht, gemeente Zeist en gemeente Soest hebben de regie en werken samen met partners zoals Utrechts Landschap.

« Terug naar nieuwsoverzicht