Sortie 16

Het terrein van de firma Dorrestein grenst aan Vliegbasis Soesterberg. Op een deel van dit terrein wordt de ontsluitingsweg van en naar de vliegbasis gerealiseerd. Het resterende deel is beschikbaar voor een nieuwe woonlocatie. 

Meer informatie: www.provincie-utrecht.nl

Status: opstellen gebiedsvisie gestart

Programma: woningen

Projectpartners: provincie Utrecht