Sortie 16

Sortie 16 is een nieuwe locatie voor woningbouw in de gemeente Zeist, die grenst aan Soesterberg. De provincie Utrecht is eigenaar van het terrein. De komende jaren komen op Sortie 16 150 tot 200 woningen. De plannen zijn uitgewerkt in een visie voor het gebied. De visie vormt de basis voor het bestemmingsplan.

We zijn benieuwd wat u van de visie voor Sortie 16 vindt. U kunt via de website omzeist.nl/sortie16 tot en met 17 juli 2020 reageren. Uw reactie gebruiken we om de visie voor het gebied aan te vullen en definitief te maken.

Over het gebied

Sortie 16 is een gebied van zeven hectare groot. Het ligt tussen de Amersfoortseweg, Vliegbasis Soesterberg, woonwagencentrum Beukbergen en bedrijventerrein Soesterberg-Noord. Het gebied lag vroeger tussen twee wegen: een sortie en een halfsortie. Daar komt de naam Sortie 16 vandaan.

Het bestaande landschap vormt de basis voor het plan. Het gebied is droog en schraal en heeft een heel eigen flora en fauna. Maar er is ook veel bos en een open middengebied. Deze natuurlijke indeling bepaalt voor een groot deel waar wat ontwikkeld wordt in Sortie 16.

Het natuurlijke hart

Middenin Sortie 16 ligt een open strook in het bos van ongeveer 30 tot 40 meter breed, die loopt van noord naar zuid. Een gebied met schrale zandgronden waar onder meer paddenstoelen en vaatplanten groeien en eekhoorns en hazelwormen leven. Het is ook een vleermuisroute. Dit middengebied behouden we. Het wordt het natuurlijke hart van het plan, met gepaste ruimte voor recreatie. We versterken de biodiversiteit door bijvoorbeeld houtwallen en steenstapels te plaatsen en te kiezen voor planten die passen bij het gebied.

Woningen in boskamers

In het gebied zijn velden aangewezen waar woningen mogen komen: de boskamers. Door alleen in boskamers woningen te bouwen, blijven waardevolle bomen behouden. Er is een plan gemaakt om de kwaliteit van het bos dat blijft te verbeteren. Er komt een mix van woningen. Van appartementengebouwen tot twee- of vier-onder-een-kapwoningen. De woningen zijn natuurinclusief, nul-op-de-meter en passen in het landschap, met meer hoogte aan de kant van de Westelijke Ontsluitingsweg en lagere bebouwing aan de kant van Beukbergen en Vliegbasis Soesterberg.

25 procent van de woningen wordt sociale huur. Daarnaast komen er veel middeldure woningen. Denk aan appartementen of kleine eengezinswoningen. De meeste koopwoningen hebben een prijs tot maximaal € 450.000. Duurdere woningen zijn straks vooral in de nieuwe woonwijk Vliegbasis Soesterberg te vinden, die aan Sortie 16 grenst. Zo vullen beide plannen elkaar aan.

Structuur van oude sorties terug

Sortie 16 heeft een bijzondere geschiedenis. In de 17e-eeuw konden investeerders buitenplaatsen langs de Wegh der Weegen (de Amersfoortseweg van nu) ontwikkelen. Daarvoor werd het maatsysteem gebruikt van sorties en halfsorties. Zo zijn er langs de Amersfoortseweg verschillende buitenplaatsen ontstaan. Ook Sortie 16 lag vroeger tussen een sortie en een halfsortie. In het plan komt deze oude structuur weer terug.

Meer informatie: www.omzet.nl/sortie16

Status: gebiedsvisie in ontwikkeling

Programma: 150 - 200 woningen

Projectpartners: provincie Utrecht (grondeigenaar), gemeente Zeist (bevoegd gezag), gemeente Soest, Utrechts Landschap