Sortie 16

Sortie 16 is een nieuwe locatie voor woningbouw in de gemeente Zeist, die grenst aan Soesterberg-Noord. Het plangebied is zeven hectare groot. Het ligt tussen de Amersfoortseweg (N237), Park Vliegbasis Soesterberg, woonwagencentrum Beukbergen en bedrijventerrein Soesterberg-Noord. De provincie Utrecht is eigenaar van het terrein.

De komende jaren wordt hier een mix van 150 tot 200 woningen gerealiseerd, zorgvuldig ingepast in het groen. Vijftig procent van de woningen bestaat uit betaalbare woningen in de segmenten sociale huur, middeldure huur en goedkope koop. 

Gebiedsvisie Sortie 16

De natuurwaarden van het gebied vormen de basis voor het plan. We gaan natuurinclusief bouwen, zo blijft het bosrijke karakter behouden. De plannen zijn uitgewerkt in een gebiedsvisie, die de basis vormt voor het bestemmingsplan. Bekijk de gebiedsvisie.

 

naar de video

Bekijk de video over de gebiedsvisie Sortie 16

Planning

De gemeenteraad van Zeist heeft het bestemmingsplan voor Sortie 16 eind 2023 vastgesteld. Tegen dit plan is beroep aangetekend bij de Raad van State. De verwachting is dat eind 2024 meer duidelijkheid is over de afloop van de bestemmingsplanprocedure.

Als het bestemmingsplan onherroepelijk is, wordt de woningbouwlocatie aan een projectontwikkelaar verkocht, die de woningen gaat bouwen. Deze ontwikkelaar zal - samen met woningcorporaties – de verschillende woningen op de markt brengen voor verkoop. De verwachting is dat de verkoop start in 2026.

Woningen in boskamers

Midden in Sortie 16 ligt een open strook in het bos van ongeveer 30 tot 40 meter breed. Dit middengebied wordt het natuurlijke hart van het woongebied. Hier is het prettig verblijven en kunnen mensen genieten van het buitenleven. Waar mogelijk versterken we de biodiversiteit, bijvoorbeeld door te kiezen voor beplanting die past bij de flora en fauna van het gebied.

Rondom het natuurlijke hart worden meerdere woonvelden aangewezen waar mag worden gebouwd, de zogenoemde ‘boskamers’. In deze groene boskamers komt een mix van woningen: van appartementen tot twee- en vier-onder-een-kapwoningen. Deze duurzame woningen zijn natuurinclusief, energiezuinig (nul-op-de-meter) en worden ingepast in het landschap.

De sorties

Het nieuwe woongebied Sortie 16 ligt aan de vroegere Wegh der Weegen (de huidige Amersfoortseweg). Langs deze weg lagen lange cultuurhistorische lijnen: de sorties en halfsorties. Aan beide zijden van het plangebied lopen ook twee oude sorties. Die willen we graag weer zichtbaar maken door bomen te planten in lange lijnen.

Contact

Voor vragen over Sortie 16 stuurt u een e-mail naar: [email protected]

Geïnteresseerd in een woning?

Wij krijgen regelmatig e-mails met daarin de vraag of men zich als belangstellende voor een woning kan registreren. Dit is in de huidige fase van het project niet mogelijk. Ook kunt u zich nog niet inschrijven voor een nieuwsbrief. Informatie over ontwikkelingen, zoals de start verkoop, inschrijving of ander nieuws wordt ruim van tevoren als nieuwsbericht gepubliceerd op deze website. Wij vragen u vriendelijk nog even geduld te hebben…

Status:

Bestemmingsplan in ontwikkeling

Programma:

150 - 200 woningen

Projectpartners:

provincie Utrecht (grondeigenaar), gemeente Zeist (bevoegd gezag), gemeente Soest, Utrechts Landschap