Sortie 16

Sortie 16 is een nieuwe locatie voor woningbouw in de gemeente Zeist, die grenst aan Soesterberg. De provincie Utrecht is eigenaar van het terrein. De komende jaren komen op Sortie 16 150 tot 200 woningen. De plannen zijn uitgewerkt in een visie voor het gebied. De visie vormt de basis voor het bestemmingsplan.

Gebiedsvisie Sortie 16

Deze gebiedsvisie is op 19 januari 2021 vastgesteld en vormt de basis voor het bestemmingsplan. Bekijk de gebiedsvisie.

 

naar de video

Bekijk de video over de gebiedsvisie Sortie 16

Planning

Voor het mogelijk maken van woningbouw moet door de gemeenteraad van Zeist het bestemmingsplan worden vastgesteld. Momenteel bereiden we het ontwerp bestemmingsplan voor. We verwachten dat dit in het najaar van 2022 ter inzage zal worden gelegd. Dan kunnen er zienswijzen worden ingediend. We streven ernaar om in het voorjaar van 2023 het definitieve bestemmingsplan vast te laten stellen. De mogelijkheid bestaat dat er beroep wordt aangetekend. In dat geval moeten we wachten op de rechterlijke uitspraak, voordat we verder kunnen met de ontwikkeling.

Pas als het bestemmingsplan onherroepelijk is, wordt het terrein aan een projectontwikkelaar verkocht, die de woningen gaat bouwen. De ontwikkelaar zal - samen met woningcorporaties - te zijner tijd de inschrijving starten. We verwachten dat dit niet eerder dan in 2024 gebeurt.

Over het gebied

Sortie 16 is een gebied van zeven hectare groot. Het ligt tussen de Amersfoortseweg, Vliegbasis Soesterberg, woonwagencentrum Beukbergen en bedrijventerrein Soesterberg-Noord. Het gebied lag vroeger tussen twee wegen: een sortie en een halfsortie. Daar komt de naam Sortie 16 vandaan.

Het bestaande landschap vormt de basis voor het plan. Het gebied is droog en schraal en heeft een heel eigen flora en fauna. Maar er is ook veel bos en een open middengebied. Deze natuurlijke indeling bepaalt voor een groot deel waar wat ontwikkeld wordt in Sortie 16.

Het natuurlijke hart

Middenin Sortie 16 ligt een open strook in het bos van ongeveer 30 tot 40 meter breed, die loopt van noord naar zuid. Een gebied met schrale zandgronden waar onder meer paddenstoelen en vaatplanten groeien en eekhoorns en hazelwormen leven. Het is ook een vleermuisroute. Dit middengebied behouden we. Het wordt het natuurlijke hart van het plan, met gepaste ruimte voor recreatie. We versterken de biodiversiteit door bijvoorbeeld houtwallen en steenstapels te plaatsen en te kiezen voor planten die passen bij het gebied.

Woningen in boskamers

In het gebied zijn velden aangewezen waar woningen mogen komen: de boskamers. Door alleen in boskamers woningen te bouwen, blijven waardevolle bomen behouden. Er is een plan gemaakt om de kwaliteit van het bos dat blijft te verbeteren. Er komt een mix van woningen. Van appartementengebouwen tot twee- of vier-onder-een-kapwoningen. De woningen zijn natuurinclusief, nul-op-de-meter en passen in het landschap, met meer hoogte aan de kant van de Westelijke Ontsluitingsweg en lagere bebouwing aan de kant van Beukbergen en Vliegbasis Soesterberg.

Op Sortie 16 bestaat 50% van de woningen uit betaalbare woningen. Denk aan sociale huur, middeldure huur en goedkope koop. Duurdere woningen zijn straks vooral in de nieuwe Woonwijk Vliegbasis Soesterberg te vinden, die aan Sortie 16 grenst. Zo vullen beide plannen elkaar aan.

Structuur van oude sorties terug

Sortie 16 heeft een bijzondere geschiedenis. In de 17e-eeuw konden investeerders buitenplaatsen langs de Wegh der Weegen (de Amersfoortseweg van nu) ontwikkelen. Daarvoor werd het maatsysteem gebruikt van sorties en halfsorties. Zo zijn er langs de Amersfoortseweg verschillende buitenplaatsen ontstaan. Ook Sortie 16 lag vroeger tussen een sortie en een halfsortie. In het plan komt deze oude structuur weer terug.

Contact

Voor vragen over Sortie 16 stuurt u een e-mail naar: [email protected]

Status:

Bestemmingsplan in ontwikkeling

Programma:

150 - 200 woningen

Projectpartners:

provincie Utrecht (grondeigenaar), gemeente Zeist (bevoegd gezag), gemeente Soest, Utrechts Landschap