Uitspraak Raad van State maakt woonbestemming Oude Tempel onherroepelijk

Op woensdag 8 juni 2022 sprak de Raad van State zich uit over het bestemmingsplan Oude Tempel in Soesterberg. Het ingestelde beroep werd door de Raad van State niet gegrond verklaard, en daarmee wordt het vastgestelde bestemmingsplan onherroepelijk. Dit betekent dat Landgoed Oude Tempel de nieuwe bestemming ‘wonen’ krijgt.

Landgoed Oude Tempel

Landgoed Oude Tempel

Het onherroepelijke bestemmingsplan maakt het mogelijk om een bosrijk woongebied te ontwikkelen. De vervolgstappen zijn het verkrijgen van een definitieve ontheffing Wet Natuur Bescherming (WNB). Deze ontheffing moet worden verleend in gebieden met specifieke flora en fauna die onder deze wet vallen.

Met een definitieve ontheffing WNB kunnen de woningplannen verder worden uitgewerkt in nauwe samenwerking met de geselecteerde ontwikkelaar. Bij de verdere uitwerking worden zowel omwonenden als toekomstige bewoners betrokken. Naar aanleiding van de uitspraak is er enige tijd nodig om het vervolgproces vorm te geven. De verwachting is dat we in de tweede helft van dit jaar aanvullende informatie kunnen geven over de vervolgstappen.

Behandeling Raad van State

Het bestemmingsplan maakt maximaal driehonderd woningen mogelijk aan de oostkant van Soesterberg met een toegangsweg vanaf de Oude Tempellaan. Het gebied is ruim zestien hectare groot en ligt in het zuidelijk deel van het Landgoed Oude Tempel waar een bos is. Stichting Milieuzorg Zeist en omstreken en diverse omwonenden waren het niet eens met het bestemmingsplan en zijn hiertegen in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alle informatie over de behandeling en uitspraak van de Raad van State is te vinden via www.raadvanstate.nl/uitspraken.

Woningbouwprojecten Hart van de Heuvelrug

Het project Oude Tempel maakt deel uit van het programma Hart van de Heuvelrug. Het doel van het programma is het ontwikkelen van nieuwe natuur en ruimte creëren voor wonen, werken, zorg en recreatie. De gemeente Soest, gemeente Zeist, provincie Utrecht en Stichting Het Utrechts Landschap werken samen binnen het programma.

Alle informatie over de nieuwe natuurinclusieve woonbuurt Oude Tempel in Soesterberg is te vinden op www.oudetempel.nl.

 

« Terug naar nieuwsoverzicht