Oude Tempel Soesterberg

Achter Landgoed Oude Tempel in Soesterberg komt een nieuwe, natuurinclusieve woonwijk in het bos. Het gaat om een mix van ongeveer 220 woningen, zorgvuldig ingepast in het groen. Een plek waar mensen actief en gezond samenleven in én met de natuur, met ruimte voor de das, de rode eekhoorn, de hazelworm en de vleermuis.

Begin april 2024 heeft gemeente Soest nieuwe kennis opgedaan over natuurontwikkeling. Op basis van reacties uit de omgeving en gesprekken met deskundigen op het gebied van dassen, ecologie en bomen zijn nieuwe ideeën ontstaan en is woonproject Oude Tempel aangepast.

Natuurwaarden centraal

In het nieuwe plan komt meer groen en er komen minder woningen. Door eerst te investeren in dit groen wordt de biodiversiteit van flora en fauna vergroot. Daarin krijgen de dassen en de andere dieren die in het gebied leven, een belangrijke plek. Het aantal woningen neemt af van 265 naar ongeveer 220 woningen. Er worden meer huurwoningen gebouwd en er worden 25 vrije kavels gerealiseerd.

Bij de ontwikkeling van de woonvelden wordt aangesloten op de biodiversiteit in het groene gebied. Er wordt gekeken welke bomen behouden kunnen blijven. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk bomen en groen te behouden in het nieuwe woongebied.

Planning

De uitvoering van het plan start in 2025 met de ontwikkeling van natuur, daarna volgen de huurwoningen en vrije kavels. Het nieuwe plan bestaat uit vier fasen. In fase 1 ‘het groengebied’ wordt geïnvesteerd in het vergroten van de biodiversiteit in het te behouden groen. Fase 1 voert de gemeente Soest zelfstandig uit. In fase 2 bouwt woningbouwcorporatie Portaal de huurwoningen. Ook worden de vrije kavels gerealiseerd. Er komen sociale huurwoningen en middenhuur woningen. Daarna volgen fase 3 en 4. 

Bouw woningen

De start bouw van de woningen is in 2025. We starten met de huurwoningen en vervolgens met de verkoop van 25 vrije kavels. De woningen worden in fases opgebouwd en opgeleverd. Naar verwachting zijn de eerste woningen eind 2026 klaar of zoveel eerder als mogelijk.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Heeft u vragen over de projecten waar Hart van de Heuvelrug momenteel aan werkt? Bekijk dan de pagina met Veelgestelde vragen en antwoorden.

Meer informatie:

www.participatieparkwonen.nl

Status:

Planvorming

Programma:

circa 220 woningen

Projectpartners:

Gemeente Soest