Voorontwerp bestemmingsplan Sortie 16 ter inzage: 10 juni tot en met 21 juli 2021

De provincie Utrecht ontwikkelt plannen voor de bouw van 150 tot 200 woningen op Sortie 16: een nieuwe woningbouwlocatie tussen het bedrijventerrein Soesterberg-Noord en woonwagencentrum Beukbergen. Er worden dit jaar enkele juridisch planologische stappen gezet, voordat kan worden gestart met de woningbouw op Sortie 16.

Kaart van locatie Sortie 16 in de gemeente Zeist

Locatie Sortie 16 ligt in de gemeente Zeist

Voorontwerp bestemmingsplan ter inzage

De eerste stap is het opstellen van een voorontwerp bestemmingsplan. In een voorontwerp bestemmingsplan worden de gebruiks- en bouwmogelijkheden voor het gebied vastgelegd.

Het voorontwerp bestemmingsplan voor Sortie 16 ligt ter inzage van 10 juni tot en met 21 juli 2021. In deze periode kan iedereen dit eerste conceptplan bekijken en erop reageren. U kunt het plan inzien bij de receptie van het gemeentehuis van Zeist. Liever digitaal het plan inzien? Ga dan naar www.zeist.nl/bestemmingsplannen. Via deze pagina vindt u alle informatie die u nodig hebt.

Video met uitleg

Sommige onderdelen van het voorontwerp bestemmingsplan zijn ingewikkeld door de regelgeving over geluid en milieuzonering. Door de coronamaatregelen is het echter op dit moment niet mogelijk om een informatiebijeenkomst te organiseren. Daarom hebben we deze onderdelen uitgelegd in een video. Als u na het kijken van de video vragen hebt, kunt u een e-mail sturen naar: [email protected].

Een ontwerp bestemmingsplan, en dan?

Met de reacties op het voorontwerp bestemmingsplan maken we vervolgens een ontwerp bestemmingsplan. Ook op het ontwerp bestemmingsplan kunt u reageren. Na het verwerken van alle reacties wordt het ontwerp bestemmingsplan definitief gemaakt. De gemeenteraad van de gemeente Zeist stelt het definitieve bestemmingsplan vast.

 

StappenBestemmingsplanprocedureSortie16

De stappen in de bestemmingsplanprocedure van Sortie 16

 

Programma Hart van de Heuvelrug

Het project Sortie 16 maakt deel uit van het programma Hart van de Heuvelrug. Doel van het programma is het ontwikkelen van nieuwe natuur en ruimte creƫren voor wonen, werken, zorg en recreatie. Provincie Utrecht, gemeente Zeist, gemeente Soest en Stichting Het Utrechts Landschap werken samen binnen het programma.

« Terug naar nieuwsoverzicht