Huis ter Heide West

Er loopt op dit moment een bestemmingsplanprocedure waarbij de drie bestemmingsplannen die nu gelden voor Huis ter Heide worden vervangen door één nieuw plan. Hier maakt Huis ter Heide West ook deel van uit. Er komen maximaal 80 woningen. Naar verwachting worden de eerste kavels in 2021 uitgegeven.

Meer informatie: www.zeist.nl/huisterheide/

Status: voorbereiding bestemmingsplan

Programma: circa 80 woningen

Projectpartners: Gemeente Zeist