Huis ter Heide West

Er zijn plannen voor de bouw van circa 80 woningen aan de westkant van Huis ter Heide tussen de Korte Bergweg en voetbalvereniging SV Zeist.

Bij de gemeente Zeist loopt op dit moment een bestemmingsplanprocedure waarbij de drie bestemmingsplannen die nu gelden voor Huis ter Heide worden vervangen door één nieuw plan. Hier maakt Huis ter Heide West deel van uit. Het ontwerp bestemmingsplan en concept beeldkwaliteitsplan Huis ter Heide West hebben ter inzage gelegen. Op het ontwerp bestemmingsplan zijn meer dan 100 zienswijzen binnengekomen. Naar verwachting worden deze na de zomer van 2023 beantwoord.

Planning

  • 2e helft 2023: beantwoording zienswijze op ontwerp bestemmingsplan
  • eind 2023: besluit gemeenteraad over bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan
  • 2024: start proces grondverkoop
  • 2024: uitwerking en indienen bouwplan door projectontwikkelaar

 

De nieuwbouwplannen in Huis ter Heide West dragen bij aan het doel van de gemeente Zeist om versneld extra woningen te realiseren: de 'versnellingsopgave huisvesting'.

 

Meer informatie:

www.zeist.nl/huisterheide/

Status:

bestemmingsplan procedure

Programma:

circa 80 woningen

Projectpartners:

Gemeente Zeist