Huis ter Heide West

Er zijn plannen voor de bouw van circa 80 woningen aan de westkant van Huis ter Heide tussen de Korte Bergweg en voetbalvereniging SV Zeist.

Bij de gemeente Zeist loopt op dit moment een bestemmingsplanprocedure waarbij de drie bestemmingsplannen die nu gelden voor Huis ter Heide worden vervangen door één nieuw plan. Hier maakt Huis ter Heide West deel van uit. Er komen maximaal 80 woningen. 

Planning

  • begin 2022: ontwerp bestemmingsplan en concept beeldkwaliteitsplan Huis ter Heide West ter inzage
  • 2e kwartaal 2022: besluit gemeenteraad over bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan
  • 3e kwartaal 2022: start proces grondverkoop Huis ter Heide West
  • 2022-2023: uitwerking en indienen bouwplan door projectontwikkelaar

 

De nieuwbouwplannen in Huis ter Heide West dragen bij aan het doel van de gemeente Zeist om versneld extra woningen te realiseren: de 'versnellingsopgave huisvesting'.

Meer informatie:

www.zeist.nl/huisterheide/

Status:

voorbereiding bestemmingsplan

Programma:

circa 80 woningen

Projectpartners:

Gemeente Zeist