Vliegbasis Soesterberg

Vliegbasis Soesterberg is een unieke plek in Nederland. Militair erfgoed, bijzondere natuur, wonen en recreatie komen in dit project allemaal samen. Ook de Amsterdamsche Club voor zweefvliegen (ACvZ) blijft gebruik maken van het terrein.

Militair erfgoed

Dit terrein kent een rijke en unieke geschiedenis. Hier ligt de bakermat van de Koninklijke Luchtmacht, het eerste militaire vliegterrein in Nederland. Nadat defensie haar activiteiten verplaatste naar een andere locatie, is de vliegbasis getransformeerd tot Park Vliegbasis Soesterberg. In dit park vindt men, naast de bijzondere natuur, overblijfselen uit het militaire verleden: munitiedepots, shelters, bunkers en een verkeerstoren. En natuurlijk de landingsbaan die niet meer wordt gebruikt door vliegtuigen, maar wel door fietsers.

Natuur

Park Vliegbasis Soesterberg blijft voor het overgrote deel natuurgebied. Met plekken die beschermd worden en plekken waar ruimte is voor publiek om te fietsen en te wandelen. Het schraalgrasland blijft behouden voor de bijzonder dieren en planten die er leven, net als het noordelijk bosgebied.

Wonen

De natuurontwikkeling en de openstelling van het park worden bekostigd uit woningbouw aan de rand van het park Hier komen op het terrein van de vliegbasis circa 220 - 250 woningen.

Recreatie

Park Vliegbasis is een groot recreatiegebied midden in de drukke randstad. Met bijzondere natuur en militaire historie. Er zijn regelmatig activiteiten en excursies in Park Vliegbasis Soesterberg. Aan de rand van het park vindt men bovendien het in december 2014 geopende Nationaal Militair Museum. Een samenvoeging van het Militair Luchtvaart Museum uit Soesterberg en het Legermuseum uit Delft. Dit moderne museum heeft een uitgebreide collectie met vlieg- en voertuigen en interactieve tentoonstellingen. Er zijn shows, workshops en zelfs een stormbaan. 

Meer informatie: www.utrechtslandschap.nl/soesterberg

Status: in ontwikkeling

Omvang: circa 380 hectare

Projectpartners: provincie Utrecht, gemeente Zeist, gemeente Soest, Utrechts Landschap