Ecoduct Op Hees

Het Ecoduct Op Hees is één van de vijf ecoducten die binnen het programma Hart van de Heuvelrug is gebouwd. Dit ecoduct is over de spoorverbinding tussen Amersfoort, Soest en Utrecht gebouwd. Het ecoduct maakt deel uit van de twee ecologische verbindingen (corridors) in Hart van de Heuvelrug. Op deze plek komen de oostelijke en westelijke verbinding samen. Het ecoduct over het spoor maakt een verbinding tussen het midden en het noorden van de Utrechtse Heuvelrug mogelijk. Het ecoduct is in 2013 opgeleverd.

Ecoduct Op Hees wordt ook gebruikt als recreatieve verbinding. Hiervoor is het ecoduct breder gemaakt en hebben fietsers en voetgangers aan één zijde van het ecoduct de mogelijkheid via het ecoduct het spoor over te steken. 

Status: gereed

Programma: flora- en fauna verbinding

Projectpartners: Prorail, Gemeente Soest, Gemeente Zeist, Provincie Utrecht, Het Utrechts Landschap