Ecologische verbindingen

In Hart van de Heuvelrug worden twee ecologische verbindingen gerealiseerd, ook wel corridors genoemd. Via deze verbindingen kunnen planten en dieren zich verspreiden van het Gooimeer tot aan de Veluwe. Zo wordt natuur verbonden versnippering tegen gegaan. Ecologische verbindingszones fungeren als trekroutes en als tijdelijk leef- en voortplantingsgebied. Dit draagt bij tot het behoud van soorten in de Utrechtse natuur.

De ecologische verbinding aan de westzijde is een boscorridor over de westzijde van Park Vliegbasis Soesterberg naar Den Dolder. De oostelijke ecologische verbinding is een heidecorridor die over de oostzijde van Park Vliegbasis Soesterberg loopt naar Den Dolder. In deze twee ecologische verbindingen zijn vijf ecoducten gerealiseerd: Op Hees, Beukbergen, Boele Staal, Leusderheide en Sterrenberg.

Binnen de westelijke ecologische verbinding ligt het Ericaterrein. Een groot deel van het Ericaterrein was recreatieterrein. Nu vormt het terrein een sleutelgebied: een gebied waar dieren langer kunnen verblijven. Het gebied is eigendom van verschillende particuliere eigenaren. Zodra de provincie de gronden heeft verworven, wordt het terrein ingericht als natuurgebied. 

Meer informatie: www.provincie-utrecht.nl

Status: in realisatie

Projectpartners: provincie Utrecht, Utrechts Landschap