Ecologische verbindingen

Hart van de Heuvelrug realiseert twee ecologische verbindingen (corridors): een oostelijke en westelijke corridor. In deze twee ecologische verbindingen zijn vijf ecoducten gerealiseerd: Op HeesBeukbergenBoele StaalLeusderheide en Sterrenberg.

Via deze verbindingen kunnen planten en dieren zich verspreiden van het Gooimeer tot aan de Veluwe. Ecologische verbindingszones fungeren als trekroutes en als tijdelijk leef- en voortplantingsgebied. De corridors verbinden kleine, ge├»soleerde natuurgebieden met elkaar. Dit draagt bij tot het behoud van soorten in de Utrechtse natuur (biodiversiteit).

De oostelijke ecologische verbinding is een heidecorridor die over de oostzijde van Park Vliegbasis Soesterberg loopt naar Den Dolder. Deze corridor is klaar. De ecologische verbinding aan de westzijde is een boscorridor over de westzijde van Park Vliegbasis Soesterberg naar Den Dolder. Binnen de westelijke corridor ligt het Ericaterrein. Een groot deel van het Ericaterrein was recreatieterrein. Nu vormt het terrein een sleutelgebied: een gebied waar dieren langer kunnen verblijven. 

Planning westelijke corridor

Hart van de Heuvelrug werkt aan het laatste stukje van de westelijke corridor. Het gaat om een strook natuur door het militaire terrein Camp New Amsterdam (CNA). Deze al als natuur bestemde strook loopt van noord naar zuid midden over het terrein en blijft in eigendom van Defensie. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de bebouwing en verharding. Ook worden ecologische inrichtingsmaatregelen genomen. Naar verwachting starten de werkzaamheden halverwege 2023.

 

Meer informatie:

www.provincie-utrecht.nl

Status:

in realisatie

Projectpartners:

provincie Utrecht, Utrechts Landschap