Kavels Westflank Vliegbasis Soesterberg

De geplande woningen op Kavels Westflank Vliegbasis Soesterberg liggen aan de Dolderseweg nabij de rotonde bij de Hertenlaan in Huis ter Heide,  gemeente Zeist. Deze kavels grenzen aan de westkant van Park Vliegbasis Soesterberg. De provincie Utrecht heeft de voormalige vliegbasis in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een groot natuurgebied met stille plekken voor dieren. Op andere plekken zijn fiets- en wandelpaden aangelegd voor recreatie.

Stand van zaken

Eind 2023 heeft de gemeenteraad van Zeist het bestemmingsplan Kavels Westflank vastgesteld, waarmee het plan onherroepelijk is geworden. Dat betekent dat de ruimtelijke kaders voor de verdere ontwikkeling inmiddels vastliggen. Er worden vijf kavels uitgegeven. Op elke kavel mag één vrijstaande woning worden gebouwd, waarbij het uitgangspunt geldt dat zoveel mogelijk bomen op de kavels blijven behouden.

In 2024 wordt ecologisch onderzoek uitgevoerd op basis waarvan waarschijnlijk een omgevingsvergunning voor natuuractiviteiten wordt aangevraagd. We verwachten deze procedure af te ronden in 2025.

Verkoop kavels

Als alle procedures zijn afgerond gaan de vijf woonkavels in de verkoop. De kavels worden per stuk verkocht. Hierover wordt duidelijk gecommuniceerd richting de markt om iedereen gelijke kansen te bieden.

Planning

Het verkoopproces ziet er als volgt uit:

  • 2024-2025: Uitvoeren ecologisch onderzoek en aanvragen omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit

  • 2024-2025: Voorbereiden en vaststellen kavelpaspoorten

  • 2025-2026: Start verkoopprocedure

Contact

Voor vragen over de Kavels Westflank Vliegbasis Soesterberg stuurt u een e-mail naar:
[email protected]

Status:

ruimtelijke kaders en uitgangspunten vastgesteld, bestemmingsplan in voorbereiding

Programma:

vijf kavels waarbij op elke kavel één vrijstaande woning mag worden gebouwd

Projectpartners:

Provincie Utrecht (grondeigenaar), gemeente
Zeist (bevoegd gezag), gemeente Soest (bevoegd gezag) en Utrechts Landschap