Kavels Westflank Vliegbasis Soesterberg

De kavels Westflank liggen aan de Dolderseweg in het dorp Huis ter Heide in de gemeente Zeist. Deze vijf kavels liggen ten westen van Park Vliegbasis Soesterberg. De provincie Utrecht heeft deze voormalige vliegbasis in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een groot natuur- en recreatiegebied met onder andere fiets- en wandelpaden.

Stand van zaken

Het ontwikkelproces, de planvorming voor de verkoop van de kavels Westflank Vliegbasis Soesterberg, is gestart. De verkoop, ontwikkeling en realisatie van vastgoed is hiermee in gang gezet.

De woningen worden per stuk verkocht en komen straks op de markt voor zowel particulieren als projectontwikkelaars. Zij krijgen gelijke kansen en er wordt duidelijk gecommuniceerd richting de markt over het in verkoop brengen van de kavels. De verkoop wordt gestart nadat de herziening van het bestemmingsplan is afgerond.

Verkoop kavels

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben de kaders en uitgangspunten voor de verkoopprocedure kavels Westflank vastgesteld in 2020. Vanuit ruimtelijke kwaliteit en financiële overwegingen is er gekozen om vijf kavels te gaan verkopen. Op elke kavel mag één vrijstaande woning worden gebouwd waardoor de inrichting voldoet aan het advies van de adviseur Ruimtelijke Kwaliteit. Dit aantal wordt opgenomen in een herziening van het bestemmingsplan. De verwachting is dat het bestemmingsplan in het najaar van 2021 in procedure wordt gebracht.

Planning

Het verkoopproces ziet er als volgt uit:

  • Beoogde start verkoopprocedure: na afronding herziening bestemmingsplan
  • Start bestemmingsplanprocedure: najaar 2021
  • Opstellen bestemmingsplan: januari 2021
  • Start van de planvorming kavels Westflank vastgesteld door Gedeputeerde Staten: oktober 2019.

Contact

Voor vragen over de Kavels Westflank Vliegbasis Soesterberg neemt u contact op met:

Brigit Koppelaar-Koelewijn
Telefoon: 06 11 95 73 02
E-mail: brigit.koppelaar@provincie-utrecht.nl

Meer informatie: veelgestelde vragen en antwoorden

Status: ruimtelijke kaders en uitgangspunten vastgesteld, bestemmingsplan in voorbereiding

Programma: vijf kavels waarbij op elke kavel één vrijstaande woning mag worden gebouwd

Projectpartners: Provincie Utrecht (grondeigenaar), gemeente
Zeist (bevoegd gezag), gemeente Soest (bevoegd gezag) en Utrechts Landschap