Oude Tempel - Natuurinclusief wonen in en met het bos

Achter Landgoed Oude Tempel in Soesterberg komt een nieuwe, natuurinclusieve woonwijk in het bos. Het gaat om een mix van maximaal 300 woningen, zorgvuldig ingepast in het groen. Een plek waar je kan wonen en leven in een bosrijke omgeving.

Minimaal tien procent bestaat uit sociale huurwoningen van woningcorporatie Portaal en minimaal tien procent bestaat uit sociale koop. Het is de ambitie om energieneutrale appartementen te realiseren. De woningen komen in een groene structuur van beukenlanen en bospaden te staan. 

Planning

De bouw start naar verwachting in 2025. De sociale huurwoningen worden in de eerste fase gebouwd. Het plan voor de nieuwe woonwijk is nog niet definitief. De volgende stap is dat tot eind oktober 2023 de huidige ontheffing Wet natuurbescherming (Wnb) wordt geactualiseerd. Verder wordt in 2023 met inbreng van omwonenden, toekomstige bewoners en andere belanghebbenden door de gemeente Soest en ontwikkelaar Ter Steege gewerkt aan een definitief beeldkwaliteitsplan, inrichtingsplan en stedenbouwkundig plan. Ook vindt een oriĆ«ntatie plaats op marktpartijen voor de bouw van de woningen. 

Natuurwaarden centraal

In het plan spelen het behoud en ontwikkeling van de natuur een belangrijke rol. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de planten en dieren die in het gebied voorkomen. De historische lanenstructuur blijft bestaan. Daaromheen worden nieuwe woningen gebouwd. Rond de woningen behouden we zoveel mogelijk oude, gezonde bomen. Bomen met een slechte gezondheid vervangen we door nieuwe bomen.

Het realiseren van een bosrijk woongebied op Oude Tempel doet recht aan de afspraken die de gemeenten Soest, Zeist en de provincie Utrecht eerder maakten binnen het programma Hart van de Heuvelrug. Doel daarvan is het creƫren van een sterk en aaneengesloten natuurgebied. In ruil daarvoor krijgt woningbouw de ruimte op plekken die grenzen aan de bestaande dorpskernen.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Heeft u vragen over de projecten waar Hart van de Heuvelrug momenteel aan werkt? Bekijk dan de pagina met Veelgestelde vragen en antwoorden.

Status:

Planvorming

Programma:

circa 230 - 300 woningen

Projectpartners:

Gemeente Soest