Oude Tempel - Wonen in weelde

Met behoud van veel groen en de monumentale beukenlanen, willen we een weelderig woongebied realiseren in het bos van het historische Landgoed Oude Tempel. De beukenlanen zijn de ‘groene kapstok’ van het plan. Openbare, onverharde wandelpaden onder de lanen verbinden het landgoed straks met de omgeving. 

De ruimtes tussen de lanen zijn als het ware kamers waarbinnen woningen komen. Afhankelijk van de invulling is er ruimte voor in totaal 230 tot 300 woningen. De kamers krijgen elk een eigen karakter en liggen rondom een centraal park met weides en bloemrijk grasland. Deze open plekken in het bos zijn ideaal voor kinderen om te spelen en voor mensen om elkaar te ontmoeten. Het nieuwe woongebied ligt bovendien vlakbij het dorpshart met allerlei voorzieningen. 

Oude Tempel is één van de deelprojecten van Apollo-Noord. De andere projecten zijn de woonwijk bij het voormalig klooster Kontakt der Kontinenten en de nieuwe Omega Spa en Wellness. De opbrengsten van Oude Tempel investeren we in de groene projecten van Hart van de Heuvelrug. Zo gaat natuurontwikkeling hand in hand met wonen, bedrijvigheid en recreatie.

Meer informatie: www.woneninweelde.nl

Status: Planvorming

Programma: circa 230 - 300 woningen

Projectpartners: Gemeente Soest